Zasada działania Ling Fluent jest dużo przydatna: wystarczy otworzyć program, a wtedy wyciągnąć z listy dostępnych języków ten, którego naukę potrzebujemy zacząć. Aplikacja sam pokaże nam dobrane zestawy nowych słówek, które pogrupowane są w intuicyjne kategorie np. zdrowie, praca, rodzina, ułatwiające całościową naukę. Natomiast potem należy tylko pracować razem z receptami na ekranie – poznając nowe słówka, szacując się ich zużycia w normalnych zdaniach także w tyle poznając ich własne znaczenie.

Wykonana przez lekarzy forma nauki Ling Fluent to zdecydowany a niezmiernie popularny ćwicz na zapoznanie szerokiego słownictwa w dalekim języku, zaś dzięki temuż na swobodne i bezproblemowe porozumiewanie się nim na wakacyjnych wyjazdach czyli w porządku zagranicznej pracy. Co istotne, metoda robi na uczniów w wszystkim wieku; nie pamięta ponad znaczenia, czy wówczas zaczynasz naukę danego języka, lub te tworzył z nim teraz do budowania – forma jest publiczny oraz dlatego właśnie dobrze działa nawet na twarze, które rozpoczynają wiedzę w zaawansowanym wieku.

Wykorzystanie multimedialnej platformy e-learningowej również wchodzi na efektywność stosowania techniki, ponieważ nauka kolejnych słówek wydaje się bardziej udana, ładna oraz zróżnicowana. Także można dodatkowo na bieżąco monitorować stan swojej myśli oraz dokonane postępy, a przez powtarzanie ćwiczeń efektywnie zapamiętywać nowe słowa i kształtować się ich odnosić w codziennej międzyludzkiej komunikacji.

Ling Fluent

Multilan-Active

Perle Bleue